Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Cele

znp

Cele i założenia Klubu Młodego Nauczyciela ZNP w Zabrzu

I.  Celem Klubu jest aktywne wspieranie młodych nauczycieli, czyli:

☼    obrona praw młodych nauczycieli,

☼    pomoc w zdobywaniu kolejnych szczebli awansu zawodowego,

☼    rozwijanie wśród nauczycieli „świadomości edukacyjnej” i prawnej,

☼    współpraca z Klubami w okręgu, w kraju i za granicą,

☼    pozytywne kreowanie wizerunku nauczyciela jako „fachowca”,

☼    integracja środowiska nauczycielskiego.

 

II.  Klub realizuje swój program poprzez:

☼    organizowanie spotkań okolicznościowych i wycieczek mających za zadanie zintegrowanie młodych nauczycieli,

☼    udział w szkoleniach i kursach związanych z awansem zawodowym,

☼    prowadzenie strony internetowej,

☼    współpracę z Zarządem Oddziału Zabrzańskiego ZNP,

☼    gromadzenie przez przewodniczącą klubu dokumentów dotyczących praw i zasad pracy młodych nauczycieli,

☼    wymianę doświadczeń z nauczycielami o większym doświadczeniu i dłuższym stażu pracy,

☼    współpracę z zabrzańskimi metodykami.

 

 

                                                                       opracowanie: Anna Janik