Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Prezydium Zarządu Oddziału

znp

Prezydium Oddziału ZNP w Zabrzu w kadencji 2019 – 2024

Prezes – kol. Jolanta Jaskółka

Wiceprezes – kol. Grzegorz Grimm

Wiceprezes – kol. Zuzanna Traczyńska

Sekretarz kol. Danuta Fronia

Kasjer kol. Halina Stuczyńska

Pozostali członkowie: