Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

O Sekcji Bibliotekarskiej

book-419589_1920Do zadań Sekcji Bibliotekarskiej należy przede wszystkim:

Spotkania Sekcji Bibliotekarskiej organizowane wspólnie z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną Filią w Zabrzu mają charakter metodyczno –samokształceniowy, co przy braku od lat w mieście metodyka ma duże znaczenie dla środowiska nauczycieli bibliotekarzy. Dlatego też wszystkie spotkania mają charakter otwarty i zapraszani są na nie wszyscy nauczyciele bibliotekarze, również ci niezrzeszeni w ZNP.

Zarząd Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Zabrzu tworzą:

Przewodnicząca Sekcji – Aleksandra Lisowska

Zastępca Przewodniczącej Sekcji, Sekretarz Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej – Agnieszka Madziara –Zenger

Z sekcją ściśle współpracuje wieloletnia przewodnicząca Róża Mordyńska, pełniąca w chwili obecnej rolę ekspertki ds. bibliotekarskich.