Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Ogniska

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego w Zabrzu jest reprezentowany w 91 placówkach.

W 70 placówkach działają ogniska związkowe, a w pozostałych wybrano łączników ZNP. Aktualnie nasz Oddział liczy 1115 członków, co wskazuje na tendencję zwyżkową o 340 członków w porównaniu ze stanem na lipiec 2010 roku. Członkowie ZNP pracują również w dwóch placówkach prowadzonych poza organem samorządowym naszego miasta: