Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Koordynator

znp

Koordynator Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy

Koordynatorem Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy w placówkach oświatowych w Zabrzu w kadencji 2019 – 2024 jest kol. Alina Sołowiej.

Oddziałowy koordynator SIP, zgodnie z zakresem obowiązków, wyposaża ZSIP w niezbędne materiały instruktażowo – szkoleniowe dotyczące sprawozdawczości, planowania pracy i wyborów. Prowadzi również ewidencję ZSIP na terenie miasta Zabrze oraz informuje o nowych aktach prawnych dotyczących SIP, z zakresu pracowniczego prawa pracy i przepisów BHP.