Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Statut ZNP

 

41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, w dniu 22 listopada 2014 roku przyjął zmiany w Statucie ZNP. 24 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wpisał Statut w nowym brzmieniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Oznacza to, że zapisy Statutu obowiązują właśnie od tej daty oraz, że wszystkie struktury Związku Nauczycielstwa Polskiego, mają obowiązek posługiwać się obecnie wyłącznie Statutem ZNP w brzmieniu nadanym przez 41. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP w dniu 22 listopada 2014 roku.