Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Zarząd Oddziału

znp

Zarząd Oddziału ZNP w Zabrzu w kadencji 2019 – 2024

Prezes – Jolanta Jaskółka

Wiceprezes – Grzegorz Grimm

Wiceprezes – Zuzanna Traczyńska

Broja Iwona

Ćwieląg Urszula

Dziewanowska – Gęborek Martyna

Fronia Danuta

Gnielczyk Katarzyna

Głowik Edyta

Hasik Agata

Janik Anna

Klich Maria

Lisowska Aleksandra

Mateja Elżbieta

Nikołajew Joanna

Pogoda Natalia

Robotycka Magdalena

Sołowiej Alina

Stuczyńska Halina

Wasilewska Aneta

Źrebiec Ewa

 

Zadania dla członków Zarządu Oddziału ZNP w Zabrzu w kadencji 2019 – 2024

 

Przewodnicząca Sekcji Administracji i Obsługi Oddziału ZNP: Gnielczyk Katarzyna

Przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów Oddziału ZNP: Halina Stuczyńska

Przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej Oddziału ZNP: Aleskandra Lisowska

Przewodnicząca Klubu Młodego Nauczyciela ZNP: Natalia Pogoda

Koordynator Klubu Młodego Nauczyciela Oddziału ZNP: Anna Janik

Oddziałowy Koordynator działań Społecznych Inspektorów Pracy: Alina Sołowiej

Kronika Oddziału ZNP:

–        Ćwieląg Urszula

–        Głowik Edyta

–        Hasik Agata

Strona internetowa Oddziału ZNP: Anna Janik