Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Nasza działalność

Sekcja Emerytów i Rencistów przy Zarządzie Oddziału ZNP w Zabrzu liczy 106 członków i realizuje cele oraz zadania określone w Statucie ZNP i w planach pracy sekcji na kolejne lata.

Podczas zebrań sekcji, przewodnicząca sekcji kol. Halina Stuczyńska przekazuje bieżące informacje ważne dla członków, które dotyczą:

Członkowie sekcji uczestniczą w spotkaniach, imprezach kulturalnych, uroczystościach i akcjach organizowanych przez ZNP.

Cyklicznie organizowane są dla członków sekcji spotkania okolicznościowe, takie jak:

Przewodnicząca sekcji otacza troską członków sekcji pozostających w domu oraz dba o solenizantów obchodzących okrągłe rocznice urodzin obdarowując ich kwiatami i upominkami.