Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Pikieta w Katowicach

znp

7 maja 2014pikieta związkowa w Katowicach

 

      W dniu 7 maja 2014 roku przed Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim w Katowicach zebrało się około 350 związkowców, przedstawicieli Okręgu Ślaskiego ZNP Sekcji PAiO, gdzie odbyła się pikieta w obronie praw pracowniczych pracowników niepedagogicznych. Wsparli nas przedstawiciele innych Okręgów ZNP.pikieta1

Nasza akcja zbiegła się z  obradami Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Swoją obecnością daliśmy wyraz  niezadowoleniu z polityki rządu dot. pracowników niepedagogicznych placówek oświatowych.pikieta2

 

Domagamy się :

–        zmian zapisów w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. – zagwarantowanie w budżetach corocznego wzrostu wynagrodzenia wynikającego ze wskaźnika inflacji powiększonego
o min. 1%,

–        zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – ustalenie jednej tabeli wynagrodzenia dla wszystkich pracowników samorządowych ( obecnie obowiązuje tabela A i B ),

–        zmian w ustawie z 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – niewliczania dodatku za wysługę lat do wynagrodzenia minimalnego.

         

Stanowisko nasze zostało przekazane Wojewodzie Śląskiemu.

 

 

                                                                                                                      Alicja Ogaza

                                                                                                             – przewodnicząca sekcji