Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

29 MAJA 2019 r. Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza !!!

8 czerwca 2019

GTTTG

Konferencja SprawozdawczoWyborcza Oddziału ZNP w Zabrzu

W środę, 29 maja 2019 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury „Guido” w Zabrzu odbyła się Konferencja SprawozdawczoWyborcza zabrzańskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wzięło w niej udział 85 delegatów Ognisk z 92 zaproszonych, członkowie ustępującego Zarządu Oddziału oraz zaproszeni goście.

Zebranych zaszczycili swoją obecnością: wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP kol. Barbara Redkowska, Rzecznik Prasowy Okręgu Śląskiego ZNP oraz Opiekun Rejonu Centralnego kol. Grażyna Hołyś – Warmuz, jak również zastępca Prezydenta Miasta Krzysztof Lewandowski oraz Naczelnik Wydziału Informatyki Józef Strózik, a także wielu innych znakomitych gości.

Konferencja, której przewodniczyła kol. Danuta Fronia, rozpoczęła się od wysłuchania hymnu związkowego oraz upamiętnienia minutą ciszy zmarłych członkiń ZNP: kol. Anny Sosin (księgowa Oddziału ZNP w Zabrzu) oraz kol. Małgorzaty Mandat – Kłos (dyrygent Zabrzańskiego Nauczycielskiego Chóru „Laetitia Cantus”).

Po powołaniu protokolantów konferencji, członków komisji oraz po przyjęciu porządku obrad, ustępująca Prezes Zarządu Oddziału kol. Jolanta Jaskółka przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w kadencji 2014 – 2019. W imieniu całego Zarządu, kol. Joanna Nikołajew podziękowała koleżance Prezes za ostatnie lata wspólnej, owocnej pracy, ale również za wspólne przeżywanie wielu radości i trosk, które swoim hartem ducha i wrodzoną charyzmą kol. Jolanta z łatwością pokonywała, przywracając wszystkim uśmiech i radość związkowego działania. Nic więc dziwnego, że koleżanka Prezes uzyskała 100% absolutorium.

W dalszej części konferencji, przystąpiono do wyboru nowego Prezesa Oddziału ZNP w Zabrzu, którym jednogłośnie została kol. Jolanta Jaskółka.

W skład nowego Zarządu Oddziału weszli: I. Broja, U. Ćwieląg, M. Dziewanowska – Gęborek, D. Fronia, K. Gnielczyk, E. Głowik, G. Grimm, A. Hasik, A. Janik, J. Jaskółka, M. Klich, A. Lisowicz, E. Mateja, J. Nikołajew, N. Pogoda, M. Robotycka, A. Sołowiej, H. Stuczyńska, Z. Traczyńska, A. Wasilewska, E. Źrebiec.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostały: D. Bzdak, B. Furtak, H. Jurczyk, G. Pielucha, J. Piwko.

Na zakończenie konferencji nowo wybrana prezes podziękowała wszystkim zaproszonym gościom i delegatom za aktywny udział w pracach konferencji i zaprosiła do aktywnej działalności w nowej, właśnie rozpoczętej kadencji Zarządu Oddziału ZNP w Zabrzu.

GALERIA  ZDJĘĆ