Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

42 Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

23 listopada 2019

21 listopada 2019 roku, w Teatrze Ateneum w Warszawie delegaci 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP wybrali prezesa ZNP. Został nim ponownie Sławomir Broniarz. Wiceprezesami ZG ZNP zostali natomiast Krzysztof Baszczyński i Grzegorz Gruchlik. Wystąpinie prezesa znajduje się TUTAJ.

22 listopada odbyło się oficjalne otwarcie XLII Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP, podczas którego wystąpił prezes ZNP, goście Zjazdu, odbył się pokaz filmu o TON (reż. Anita Plumińska-Mieloch, Piotr Świdziński), zostały wręczone Złote Odznaki ZNP i głos zabrali goście honorowi – Fred van Leeuwen i pani Wanda Traczyk-Stawska. Otwarciu towarzyszyło uroczyste wprowadzenie sztandaru ZNP. W poczcie sztandarowym nasz Oddział reprezentowała kol. Prezes Jolanta Jaskółka.

23 listopada delegaci przyjęli uchwały w sprawie:
– inicjatywy ustawodawczej obywateli dotyczącej zmiany ustawy Karta Nauczyciela w zakresie sposobu ustalania kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli,
– finansowania zadań edukacyjnych,
– przyszłości edukacji w Polsce,
– przyjęcia głównych kierunków i wytycznych programu działania ZNP w kadencji 2019-2024,
– przyjęcia zmian w Statucie ZNP.

01 02
03 04
05 06