Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza 2019

23 lipca 2019

Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza

Okręg Śląski Związku Nauczycielstwa Polskiego

Szczyrk, 28 – 29 czerwca 2019 r.

              W dniach 28 – 29 czerwca 2019 r. odbyła się Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na konferencji, nasz Oddział zabrzański reprezentowali: kol. Jolanta Jaskółka, kol. Joanna Nikołajew, kol. Halina Stuczyńska, kol. Danuta Fronia, kol. Zuzanna Traczyńska.

            Zebrani wysłuchali uważnie sprawozdań z działalności Zarządu Okręgu Śląskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014 – 2019 udzielając absolutorium ustępującemu Zarządowi.

            Po zapoznaniu się z sylwetkami kandydatów na stanowisko Prezesa Okręgu Śląskiego ZNP, delegaci dokonali wyboru nowego prezesa w drodze tajnego głosowania, którym po raz trzeci z rzędu została kol. Jadwiga Aleksandra Rezler.

            W dalszej części konferencji dokonano również wyboru członków Zarządu Głównego ZNP, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także członków Zarządu Okręgu Śląskiego i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Oddział ZNP w Zabrzu również zapisał się na kartach historii związku:

* kol. Jolanta Jaskółka została wiceprezesem Okręgu Śląskiego ZNP, członkiem Zarządu i Prezydium Okręgu Śląskiego ZNP,

* kol. Joanna Nikołajew została członkiem Zarządu Okręgu Śląskiego ZNP,

Okręg Śląski na Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP w Warszawie reprezentować będą Koleżanki Jolanta Jaskółka oraz Joanna Nikołajew.

            Z naszego Oddziału ZNP w Zabrzu, władze Okręgu Śląskim ZNP zasilą również:

* kol. Zuzanna Traczyńska – przewodnicząca Okręgowej Sekcji Wychowania Przedszkolnego,

* kol. Natalia Pogoda – członek Zarządu Klubu Młodego Nauczyciela Okręgu Śląskiego ZNP,

* kol. Halina Stuczyńska – członek Zarządu i Prezydium Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów,

* kol. Agnieszka Madziara – Zelger – członek Zarządu Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej

            Po wielogodzinnych, owocnych obradach, delegaci wyruszyli w drogę powrotną do swoich domów. Pozostaje życzyć delegatom powodzenia i przypływu twórczej inspiracji podczas Zjazdu Krajowego ZNP w Warszawie.

IMG-20190705-WA0126 IMG-20190705-WA0124
IMG-20190705-WA0109 IMG-20190705-WA0037
IMG-20190705-WA0051 IMG-20190705-WA0041