Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Protest – i co dalej? Wyniki sondażu.

2 października 2019

Nauczyciele o proteście – środa 2.10.2019

Nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W ankiecie ZNP opowiedzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce”.

We wrześniu Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził wśród pracowników wszystkich typów szkół, placówek oświatowych i przedszkoli będących i niebędących członkami związku „Kwestionariusz badawczy ZNP”. Anonimową ankietę w formie papierowej wypełniło 227 567 osób.

Ankieta ZNP zawierała pytania dotyczące oceny kondycji polskiego systemu oświaty, protestu i udziału w preferowanej formie akcji protestacyjnej.

Odpowiedzi

Z ankiety wynika, że respondenci oceniają kondycję polskiego systemu edukacji na trójkę. Tak odpowiedziało 47% respondentów – 107 959 osób.

Jak ogólnie ocenia Pan/Pani kondycję polskiego systemu edukacji? (w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie źle” a 5 „zdecydowanie dobrze”)

1 / 44 972 2/ 59 737 3/ 107 959 4/ 12 937 5/ 1 962

19,8% 26,3% 47,4% 5,7% 0,8%

Na pytanie Jakim postulatem w pierwszej kolejności powinno zająć się ministerstwo edukacji” (dwie możliwe odpowiedzi do wyboru), ankietowani odpowiedzieli, że przede wszystkim:

– podniesieniem wynagrodzeń nauczycieli (30%):

– zmniejszeniem biurokracji (24%).

Zapytaliśmy także o kontynuację protestu, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej, o udział w akcji protestacyjnej.

Zdaniem prawie co drugiego respondenta działania protestacyjne powinny być kontynuowane. Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia na temat działań protestacyjnych w oświacie?” 47,3% respondentów odpowiedziało, że działania protestacyjne powinny być kontynuowane”.

Zapytaliśmy także o udział w preferowanej formie protestu. Na pytanie „W jakiej formie protestu zdecydowałby/zdecydowałaby się Pan/Pani wziąć udział?ponad połowa ankietowanych wskazała na protest włoski.

Odpowiedzi na to pytanie kształtują się następująco:

– za wznowieniem strajku ogólnopolskiego odpowiedziało się 18% respondentów,

– za udziałem w manifestacjach – 22%,

– za niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole/przedszkolu/placówce – 55,3%

– za inną formą protestu – 3,8%.

W oparciu o wyniku ankiety, wczoraj (1.10) Prezydium ZG ZNP zdecydowało o rozpoczęciu protestu włoskiego od 15 października br.

Będziemy informować nauczycieli, co zgodnie z prawem oświatowym muszą wykonywać a co nie należy do ich obowiązków. Dzisiaj, bardzo często nauczyciele pracują ponad swoje siły, są przepracowani i przemęczeni, bo angażują się w wiele zadań na rzecz szkoły czy przedszkola, które nie należą do ich obowiązków. Przykładem są tutaj wielodniowe szkolne wycieczki. Przez lata nauczyciele zwyczajowo brali w nich udział w sytuacji, kiedy jest to praca 24 godziny na dobę. Akcja związana z protestem włoskim rozpocznie się już po wyborach, by nikt nie zarzucał nam kontekstu „wyborczego” czy „politycznego”.

Zapraszamy do zapoznania się ze statystyką sondażu: