Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Wakacje!

27 czerwca 2020

sea-5242872_1920KOLEŻANKI I KOLEDZY
NAUCZYCIELE ORAZ PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Za nami bardzo trudny rok szkolny, w drugiej części zdominowany przez koronawirusa.
Rok z opustoszałymi w większości szkołami i placówkami. Czas pracy zdalnej, pod presją pandemii lub w reżimie sanitarnym w budynkach, ale często bez odpowiednich zabezpieczeń. Okres dystansowania się, co w naszej pracy jest bardzo trudne i nie zastąpi bezpośrednich kontaktów. To również czas zmagania się z niedoskonałością sprzętową, z pracą pod niejasnymi i niespójnymi przepisami oświatowymi oraz dotyczącymi pracowników niepedagogicznych – pracy często ze zmniejszonym wynagrodzeniem. Ten czas wiele nas nauczył, ale i pociągnął za sobą koszty materialne (własny sprzęt, oprogramowanie, internet, zabezpieczenia itp.), psychiczne i inne.

Byliśmy i jesteśmy pełni obaw o zdrowie i bezpieczeństwo własne, naszych bliskich oraz uczniów i ich rodzin. Nie wiemy, jak będzie wyglądać początek roku szkolnego 2020/2021.

Jedno jest pewne. To my, nasze środowisko: nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, większość dyrektorów i duża rzesza uczniów i ich rodziców zdaliśmy egzamin.

Wszyscy zasłużyliśmy na wypoczynek – uczniowie na wakacje, a nauczyciele oraz administracja i obsługa – na urlopy.

Choć w miesiącach wakacyjnych jeszcze przed wieloma z nas dużo zadań do wykonania, ale już dziś dziękuję wszystkim za wytężoną pracę w tych bardzo trudnych warunkach:

– nauczycielom,

– pracownikom szkolnej administracji i obsługi,

– czynnym i emerytowanym członkom Związku Nauczycielstwa Polskiego,

– osobom funkcyjnym w Ogniskach, Oddziałach, w Okręgu i w ZG ZNP, którzy dbali o sprawy naszej Organizacji i jej członków.

– pracownikom i współpracownikom Okręgu Śląskiego ZNP.

Wszystkim życzę ukojenia i obniżenie poziomu napięcia spowodowanego obawami o zdrowie swoje i bliskich. Niech ten wakacyjno-urlopowy czas obfituje w spokój oraz dobroć i wzajemny szacunek i był pełen odpoczynku i nadziei na szybką normalność.

Jadwiga Aleksandra Rezler

Prezes Okręgu Śląskiego ZNP 

wraz z Sekretariatem ZOŚ ZNP