Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Zabrzu

Menu Strony

Ciała statutowe

Dla członków ZNP

Struktura oddziału

Klub Młodego Nauczyciela

ZSiP

Kontakt

Najnowsze wpisy na stronie

Nasz adres:

Zarząd Oddziału
ZNP Zabrze
ul. Brzóski 33
41-800 Zabrze

telefon: (32) 271-11-63
e-mail: zabrze@znp.edu.pl

Plan pracy

book-1659717_1920

Plan pracy sekcji bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Zabrzu na rok 2021

  1. Współorganizacja spotkań informacyjnych dla nauczycieli bibliotekarzy miasta Zabrze.

  2. Udział w warsztatach organizowanych przez WOM w Katowicach oraz Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną Filia w Zabrzu – cały rok, według potrzeb.

  3. Udział w konferencjach, szkoleniach oraz spotkaniach śląskich bibliotekarzy – cały rok, według harmonogramu.

  4. Współpraca z WBP Filia w Zabrzu – cały rok, według potrzeb.

  5. Wsparcie oraz promocja imprez, konkursów i aktywności podejmowanych przez członków Sekcji.

  6. Udział w akcjach organizowanych przez ZNP – cały rok, według harmonogramu.

  7. Udział w spotkaniach sekcji bibliotekarskich okręgu śląskiego – cały rok, według harmonogramu.

  8. Współorganizacja X Miejskiego Konkursu Wiedzy o Zabrzu – grudzień 2021.

  9. Inne aktywności i działania – cały rok, według harmonogramu.

Opracowała kol. Aleksandra Lisowska – Przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Zabrzu przy współudziale kol. Agnieszki Madziary-Zenger – Zastępcy Przewodniczącej Sekcji Bibliotekarskiej Przy Oddziale ZNP w Zabrzu.